Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019

Đăng lúc: Thứ năm - 14/05/2020 05:08 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa ký Công văn 2159/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì đến nay các địa phương đã phải hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 ở cả 03 cấp (cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh).

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, qua báo cáo tiến độ thực hiện của các địa phương cho thấy việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 của nhiều địa phương còn chậm, một số tỉnh vẫn còn đang thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh mới hoàn thành công tác chuẩn bị; nhiều địa phương chưa chú trọng vào việc kiểm tra hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã và cấp huyện.
Để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 hoàn thành theo tiến độ, có chất lượng, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Chỉ đạo Sở TN&MT tập trung lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã, các huyện chưa hoàn thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã, cấp huyện đối với những địa phương đã hoàn thành; hoàn chỉnh, nghiệm thu hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt phương án, dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, cụ thể 08 tỉnh, thành phố là: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh chưa phê duyệt dự toán lập theo Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ TN&MT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất) cần khẩn trương phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện.
Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ TN&MT qua Tổng cục Quản lý đất đai, để theo dõi, tổng hợp.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn