Đà Nẵng quan tâm giải quyết vấn đề đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 24/12/2018 03:53 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
 
Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai cũng như giải quyết các vấn đề vướng mắc nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai tiếp tục được UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm.
 
* Rút ngắn thời gian giải quyết đất đai
UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31-8-2018 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26-11-2014.
Theo đó, từ ngày 10/9/2018, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho doanh nghiệp, chủ công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được rút ngắn từ 2 - 20 ngày.
Theo quyết định này, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định…, thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày (giảm 5 ngày).
Thời gian cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất là không quá 10 ngày (giảm 20 ngày). Đối với thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất…, thực hiện theo Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ với thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 5 ngày làm việc (giảm 2 ngày).
Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày).
Với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất… thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày (giảm 5 ngày).
Thủ tục  đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày).
Trong quyết định này, UBND thành phố Đà Nẵng còn bổ sung thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp, thực hiện theo quy định tại Điều 86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP với thời gian giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc.
Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất
Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính, đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật, mới đây, Sở TN&MT đã ban hành Công văn hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục chuyển sang thuê đất.
Theo rà soát của Sở TN&MT, hiện Đà Nẵng có 38 đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ về tài chính, trong đó có 30 đơn vị đã gửi báo cáo xác nhận đang quản lý, sử dụng 66 vị trí nhà, đất trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Y tế có 5 đơn vị gồm; Sở TN&MT có 3 đơn vị; UBND thành phố có 6 đơn vị; Sở Văn hóa và Thể thao có 1 đơn vị.
Theo Sở TN&MT, việc tham mưu UBND thành phố thống nhất chuyển sang thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính là căn cứ theo quy định tại điểm 3, khoản 1, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 về cho thuê đất. Sở đã hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ để ban hành quyết định cho thuê đất sau khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất. Trường hợp các đơn vị không liên hệ để thực hiện thủ tục thuê đất, thì các vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của các đơn vị, sở sẽ không chịu trách nhiệm.
 
Tác giả bài viết: Khánh An
Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn