Cấp GCNQSDĐ tại Phú Thọ: Sẽ về đích sớm!

Đăng lúc: Thứ năm - 13/03/2014 15:55 - Người đăng bài viết: admin

Chứng nhận quyền sử dụng đất

Chứng nhận quyền sử dụng đất

Để thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (GCN) theo Nghị quyết 30/2012/QH13, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện theo đúng kế hoạch, hứa hẹn "về đích sớm" theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Nhiều khó khăn

Theo Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ, tính tới 15/6/2013, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã cấp được 659.184 GCN cho các loại đất với diện tích 220.471,97 ha, đạt 83,5% tổng diện tích cần cấp GCN. Cụ thể, đất nông nghiệp cấp được 294.522 GCN với diện tích 204.093,7 ha, đạt 84%. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp cấp được 254.655 GCN với diện tích 76.106,87 ha, đạt 85,5%; đất lâm nghiệp cấp được 29.658 GCN với diện tích 126.778,93 ha, đạt 84%.

Đất phi nông nghiệp cấp được 364.662 GCN với diện tích 16.378,27 ha, đạt 84% diện tích cần cấp. Trong đó, đất ở nông thôn cấp được 290.624 GCN với diện tích 7.853ha, đạt 95%; đất ở đô thị cấp được 68.953 GCN với diện tích 1.223,39 ha, đạt 90%; đất chuyên dùng cấp được 4.937 GCN với diện tích 7.235,68, đạt 72%.

Theo đó, việc cấp GCN trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, việc tiến hành tổ chức kê khai đăng ký, cấp GCN ở một số địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu, việc cập nhật, chính lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định... dẫn tới việc cấp GCN ở một số loại đất còn thấp như đất nuôi trồng thủy sản, đất chuyên dùng tại một số huyện như: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Tam Nông và Thanh Sơn. Đặc biệt, tại một số địa phương đang triển khai dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCN sau khi đo đạc chưa đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch ở thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Tam Nông và Thanh Thủy.

Lý giải nguyên nhân của việc này, Sở TN&TM Phú Thọ cho rằng, nhận thức của các cấp, ngành về công tác cấp GCN còn hạn chế, một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. Đặc biệt, một số địa phương chưa có bản đồ địa chính hoặc có nhưng biến động nhiều, việc chỉnh lý biến động chưa được cập nhật kịp thời nên cũng gây khó khăn trong việc cấp GCN... Ngoài ra, trình độ chuyên môn của cán bộ cấp huyện, xã ở nhiều nơi còn hạn chế, chưa tham mưu kịp thời cho lãnh đạo địa phương trong công tác kiểm tra, xét duyệt cấp GCN.

Sẽ "về đích" sớm

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hoàn thành cơ bản việc cấp GCN, thời gian qua, Sở TN&MT Phú Thọ đã trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch 2317/KH-UBND ngày 15/6/2012 về triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo hướng ưu tiên triển khai đối với những địa phương có tỷ lệ cấp GCN lần đầu thấp và Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 05/11/2012 về việc đẩy mạnh công tác cấp GCN trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành thị trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để lập trích đo với diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản để làm cơ sở cấp GCN.

Theo đó, Sở tập trung đo đạc địa chính đối với đất lâm nghiệp tại một số huyện còn tồn tại nhiều diện tích chưa cấp GCN để cơ bản hoàn thành việc cấp GCN năm 2013. Ngoài ra, tăng cường các cán bộ có chuyên môn sâu để giải quyết kịp thời các công việc đo đạc bản đồ, lập bản đồ địa chính, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cách địa phương trong quá trình thực hiện.  

Đối với UBND cấp huyện, xã, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ đề nghị cần tăng cường hơn nữa tuyên truyền về công tác cấp GCN để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đồng thời, cân đối bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp GCN theo quy định. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với đối với những đơn vị không hoàn thành kế hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhận khi thực hiện thủ tục cấp GCN.

UBND các xã cần tập trung chỉ đạo cán bộ làm công tác địa chính phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc kê khai lập hồ sơ cấp GCN, đặc biệt là đối với cấp GCN cho các loại đất chính. Chủ động xét duyệt hồ sơ cấp GCN theo thẩm quyền để đảm bảo tiến độ đề ra, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND huyện để được giải quyết kịp thời.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn