Bình Thuận: Cần quản lý, sử dụng đất hiệu quả đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 17:52 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đó là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 69/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận (Nghị quyết số 69/NQ-CP).
thuan1
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bình Thuận
Tại Hội nghị công bố Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ, ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận cho biết: Theo phê duyệt của Chính phủ, đến năm 2020, hiện trạng đất nông nghiệp toàn tỉnh được điều chỉnh từ 657.676ha tăng lên 677.181ha, chiếm 85,25% tổng diện tích tự nhiên; trong đó, đất chuyên trồng lúa tăng nhẹ so quy hoạch lên 43.983ha, đất phi nông nghiệp lên 122.047 ha, riêng quỹ đất chưa sử dụng giảm từ 13.275 ha xuống 5.165ha…
Theo Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng  hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bố nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng theo quy đúng định.
Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Thuận phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa trong việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án.
THUAN2
Bình Thuận kiên quyết không giải quyết giao đất đất mà không có trong quy hoạch
Riêng đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì UBND tỉnh Bình Thuận gửi báo cáo về Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Bình Thuận cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Đồng thời, cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đết để tập trung phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê;
Ngoài ra, cần tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu; ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…
 
Tác giả bài viết: Linh Nga
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn