Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc về Khung chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: Thứ năm - 14/05/2020 04:26 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc về Khung chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ  giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc về Khung chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì buổi làm việc về Khung chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục gồm các Vụ: Chính sách và Pháp chế, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng cục; các Cục: Quy hoạch đất đai, Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Đăng ký đất đai, Kiểm soát quản lý và sử đụng đất; Viện nghiên cứu quản lý đất đai.

 
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến và Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn tại buổi làm việc

      Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ được Tổng cục đặc biệt quan tâm, nhiều công trình, đề tài nghiên cứu đã góp phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai như Thiết kế web, lập trình web và các dịch vụ công nghệ khác như dịch vụ SEO phục vụ cho công tác truyền thông và tuyên truyền, số hoá ứng dụng. Tổng cục đã và đang triển khai nghiên cứu 17 đề tài cấp Bộ (có 5 đề tài đã kết thúc) và 18 đề tài cấp cơ sở (có 14 đề tài đã kết thúc).
Tại buổi làm việc, các đơn vị đã có những trao đổi, thảo luận nhằm định hướng Chương trình nghiên cứu KHCN lĩnh vực đất đai giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục, tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá toàn diện những vấn đề còn đang vướng mắc, bất cập trong các công cụ quản lý đất đai cũng như từng bước hoàn thiện các nền tảng cơ bản trong công tác quản lý đất đai phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chung của thế giới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chỉ đạo chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ của Tổng cục phải theo hướng dẫn của Bộ TNMT về xây dựng kế hoạch nghiên cứu KHCN năm 2021. Các đề xuất nghiên cứu phải đảm bảo đúng định hướng, việc tiếp nhận sản phẩm khoa học công nghệ từ bên ngoài phải đảm bảo đúng quy trình; Đối với việc đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ trưởng đơn vị cần quan tâm việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của ngành. Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng lưu ý Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế của Tổng cục là đầu mối chủ trì công tác nghiên cứu khoa học của Tổng cục phải có những tham mưu, đề xuất kịp thời để Tổng cục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2021-2025 để phục vụ việc sửa đổi hoàn thiện Luật Đất đai 2013…./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin cũ hơn