Thúc đẩy hợp tác quốc tế - tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 08:56 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thúc đẩy hợp tác quốc tế  - tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Thúc đẩy hợp tác quốc tế - tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trong năm 2018 đã phát huy tinh thần là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án khoa học, công nghệ và kế hoạch hợp tác với các đối tác quốc tế của Tổng cục Quản lý đất đai. Năm 2018, Vụ đã tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ phục vụ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đất đai 2013, dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, …Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đề tài khoa học; xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Tổng cục; hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018; phối hợp theo dõi, giám sát việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và nguồn vốn phi Chính phủ nước ngoài…

Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính tại buổi Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đánh giá cao những kết quả mà Vụ đã đạt được trong năm 2018, biểu dương tinh thần chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Vụ và những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng quan trọng trong khi các nguồn lực hỗ trợ ngày càng khó khăn; yêu cầu về khoa học, công nghệ ngày càng cao; do đó, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao.
Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Nguyễn Thị Thu Hồng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019, góp phần vào thắng lợi chung của Tổng cục./. 
Tác giả bài viết: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn