Tây Ninh: Cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 15/10/2015 22:54 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện Luật đất đai năm 2013; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tỉnh Tây Ninh.
Tây Ninh: Cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Tây Ninh: Cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng năm 2014 tỉnh Tây Ninh; xây dựng Phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; lập Kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2014…
Đến ngày 30/9/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã chuẩn bị tài liệu khoanh vẽ, kế hoạch thi công kiểm kê đất đai chi tiết từng công đoạn; thực hiện kiểm tra diện tích, ranh giới theo đơn vị hành chính cấp xã 9/9 huyện, thành phố; kiểm tra, lập biên bản khoanh vẽ hiện trạng 9/9 huyện, thành phố; kiểm tra, lập biên bản bản đồ kết quả kiểm kê đất đai 9/9 huyện, thành phố.
Song song đó, đã lập xong biểu kiểm kê theo quy định Thông tư 28/2014/TT-BTNMT và Chỉ thị 21/CT-TTg 9/9 huyện, thành phố; hoàn chỉnh xây dựng các báo cáo và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã 9/9 huyện, thành phố. Cấp xã đã kiểm tra, lập biên bản từng công đoạn theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thực hiện hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, cấp huyện.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đang đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, cấp huyện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tổng hợp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cho biết, đến nay công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tỉnh Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, cấp huyện nhưng tiến độ chậm hơn so với kế hoạch.
Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp tỉnh. Nguyên nhân công tác kiểm kê đất đai chậm so với kế hoạch là do số liệu đất trồng lúa của các huyện, thành phố chưa chính xác so với số liệu đất trồng lúa theo Kết luận của UBND tỉnh Tây Ninh về diện tích đất trồng lúa được kiểm kê đến ngày 31/3/2013.
 Kết quả kiểm kê tổng diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến ngày 30/9/2015 hơn 404.125 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp 346.125 ha, nhóm đất phi nông nghiệp 57.250 ha, nhóm đất chưa sử dụng 750 ha… Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đang đề nghị UBND các huyện, thành phố điều chỉnh số liệu của địa phương theo đúng hướng dẫn của Công văn số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp lại kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 cấp tỉnh.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn