Kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Phòng

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/10/2015 23:52 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng ngày 16/10/2015, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Phòng đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đi vào hoạt động của đơn vị. Tới dự Lễ kỷ niệm có ông Hoàng Ngọc Phương - Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) - Bộ TN&MT và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng.
Kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Phòng

Kỷ niệm 10 năm thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Văn San - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng cho biết: Cách đây 10 năm, thi hành Luật Đất đai năm 2003, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UB ngày 19/10/2005 thành lập “Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường” (tiền thân của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai ngày nay). Thành lập lúc đó chỉ có 7 cán bộ được điều động từ các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng từng bước đã kiện toàn đủ 20 biên chế và đi vào hoạt động, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do UBND thành phố và Giám đốc Sở giao.
Trước yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 phê duyệt đề án thí điểm thành lập “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp” trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nam).
Theo đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND thành phố trên cơ sở chuyển nguyên trạng bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngô Quyền, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ máy tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp được tăng cường với 50 viên chức và người lao động với 03 Phòng chuyên môn (Đăng ký thống kê đất đai, Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở dữ liệu) và 02 Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại quận Ngô Quyền, huyện Thủy Nguyên.
Ông Phạm Quốc Ca - Phó giám đốc sở TN&MT trao Bằng khen của UBND TP Hải Phòng cho các cá nhân của Văn phòng
Thi hành Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND thành phố trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện với “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp” trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Bộ máy, tổ chức được kiện toàn gồm 03 Phòng chuyên môn (Hành chính - Tổng hợp, Đăng ký - Thống kê đất đai, Cơ sở dữ liệu đất đai) và 14 chi nhánh đặt tại các quận, huyện, gồm tổng số 135 cán bộ, viên chức, người lao động (Trong đó có: 05 thạc sỹ; 123 đại học; 07 cao đẳng và trung cấp kỹ thuật).
Với nỗ lực quyết tâm của cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng Đăng ký, việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thời gian gần đây đã đạt tiến độ nhanh hơn, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và triệt để hơn; theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đã giảm từ 39 thủ tục (Luật 2003) xuống còn 27 thủ tục (luật 2013), trong đó có 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và 25 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng đăng ký đất đai đã dựa trên 27 thủ tục hành chính để xây dựng 27 quy trình tương ứng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong đó xác định rõ các bước giải quyết, trình tự, thời gian thực hiện. Niêm yết danh mục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai để tổ chức, các nhân có nhu cầu căn cứ thực hiện. Thường xuyên kiểm soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định. Thời gian thực hiện thủ tục đã được giảm (từ 55 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu trước đây đã được giảm xuống còn không quá 30 ngày); giảm số lượng thành phần hồ sơ (từ 9 loại giấy tờ xuống còn 5), qua đó giảm chi phí thủ tục hành chính; số lượng hồ sơ tồn đọng quá hạn giải quyết cơ bản chấm dứt.
Chỉ trong 3 năm gần đây từ 2013 đến 2015, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tăng gấp hơn 3 lần so với số giấy chứng nhận được cấp của cả giai đoạn trước năm 2005. Cụ thể: trước 2005 chỉ cấp đạt 43,5% số thửa đất ở và 35,2% thửa đất chuyên dùng cần cấp thì đến nay cấp được 485.609 thửa đất ở đạt 94,3% và 5.095 thửa đất chuyên dùng  đạt 83,2% số với tổng số thửa cần cấp. Đặc biệt đối với đất cơ sở tôn giáo trong 2 năm 2013 đến 2014 đã cấp 428/713 đạt 60,0% Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch do UBND thành phố giao tại Thông báo 168/TB-UBND ngày 10/6/2013 (58%). Đối với các dự án phát triển nhà, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tham mưu cho Giám đốc Sở cấp hơn 2000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến từng thửa đất cho doanh nghiệp…
Với kết quả trên, thành phố Hải Phòng đứng thứ 6 trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn