Kiên Giang thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đăng lúc: Thứ tư - 13/01/2016 05:21 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa ký ban hành Quyết định số 2669/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triến quỹ đất: Huyện Phú Quốc, huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành, thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên.
Kiên Giang thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất

Kiên Giang thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất

UBND tỉnh Kiên Giang giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành, thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên chuyển nguyên trạng nhân sự, kế hoạch, nhiệm vụ, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn khác, tài sản, văn phòng làm việc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Quốc, huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành, thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn