Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp cấp lại, cấp đổi sổ đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Đăng lúc: Thứ tư - 03/08/2016 22:43 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp cấp lại, cấp đổi sổ đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp cấp lại, cấp đổi sổ đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo quy định của pháp luật…
Đối với các địa phương, khu vực đã thực hiện dồn điền đối thửa, đã tổ chức giao ruộng cho các hộ gia đình, cá nhân, nhưng chưa hoàn thành việc phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa theo quy định của pháp luật, thực hiện rà soát, hoàn thành việc phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa trước ngày 30/7/2016.
Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp (theo từng tháng, quý cho từng xã, phường, thị trấn) đảm bảo thực hiện hoàn thành việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận các hộ gia đình, cá nhân trong năm 2016.
Thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, với tinh thần kế thừa tối đa tài liệu bản đồ, sơ đồ đã có; khi hoàn thành công tác đo đạc bản đồ sẽ thực hiện chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai vào trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp đã đo đạc bản đồ địa chính, nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu theo quy định, thì khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo quy định.
Trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, thì áp dụng biện pháp cấp chung một Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất (trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất) và trao Giấy chứng nhận cho người đại diện; không thực hiện việc chia tách thửa đất, cấp Giấy chứng nhận cho từng nhân khẩu nông nghiệp, để khắc phục những hạn chế của tình trạng ruộng đất manh mún, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Trường hợp có sự chênh lệch diện tích thì chỉ đạo, thực hiện việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận mới cho hộ gia đình, cá nhân theo diện tích ghi trong Phương án dồn điền đổi thửa đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn