Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 21:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý

Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý

Theo đó, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, cho thuê đất không thông qua đấu giá… UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
Đối với các khu đất do Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã quản lý và vùng đất bán ngập; yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các khu đất được giao quản lý, sử dụng. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thì phải lập thủ tục thuê đất hoặc chuyển sang thuê đất theo quy định pháp luật đất đai.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động kiểm tra, giám sát đối với các khu đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi không để các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức lấn chiếm, sử dụng đất trái phép và yêu cầu các đơn vị quản lý thủy điện, thủy lợi, hồ lập thủ tục cấm mốc xác định vùng bán ngập, giao đất, thuê đất, và bàn giao diện tích vùng bán ngập về UBND các xã, phường, thị trấn quản lý để cho thuê theo chế độ như quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích…
Đối với các khu đất nêu trên, không được tiến hành thực hiện dự án và xây dựng các công trình trên đất khi chưa được UBND tỉnh Bình Dương giao đất, cho thuê đất, và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp vi phạm hoặc chậm làm thủ tục đất đai thì giao Sở, ban, ngành thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định; không được phép hoán đổi đất, giao đất, cho thuê quỹ đất công ích, quỹ đất do Nhà nước quản lý, đất đã giải phóng mặt bằng nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Đối với các khu đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước do UBND tỉnh Quyết định thành lập chưa tiến hành lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất; yêu cầu các đơn vị tiếp tục báo cáo kê khai và lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh.
Đối với các công trình, dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất không hết diện tích, không đúng mục đích sử dụng đất và không có nhu cầu sử dụng đất, phải thực hiện báo cáo UBND tỉnh Bình Dương xem xét để xử lý theo quy định. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ hoặc sử dụng trụ sở đang hoạt động để cho thuê, cho mượn; liên doanh, liên kết với các đơn vị khác để thực hiện dự án; bỏ trống không sử dụng hoặc bố trí lại khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Kiên quyết thu hồi và xử lý vi phạm đối với các trường hợp này.
Đối với diện tích giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; phối hợp cùng Hội đồng định giá, Tổ chuyên viên giúp xác định giá trị còn lại của tài sản đầu tư trên đất để chi trả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo quy định và đề xuất tham mưu UBND tỉnh Bình Dương và kiến nghị UBND cấp huyện xử lý các trường hợp không đồng ý bàn giao đất; thực hiện quản lý chặt chẽ và đề xuất phương án sử dụng đất hiệu quả đối với các khu đất được giao quản lý; đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan để đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án được duyệt. Trung tâm Phát triển quỹ đất được lập phương án khai thác, sử dụng quỹ đất được giao quản lý khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho đơn vị khác sử dụng.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức hoặc phân cấp cho Chi nhánh thực hiện đo vẽ và cấm mốc các khu đất do UBND cấp xã quản lý để làm cơ sở thiết lập quản lý, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức sử dụng trên địa bàn…
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết.
 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn