Bình Định: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2016 21:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
Bình Định: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Bình Định: Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Theo đó, Quy chế trên quy định cơ chế, trách nhiệm, nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp, trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm cả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 11 huyện, thị xã, thành phố) với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đối tượng áp dụng của Quy chế trên là Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan quản lý các lĩnh vực: nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chi cục Thuế cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn