An Giang: Rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai”

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/02/2016 20:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Sở TN&MT An Giang vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai
An Giang: Rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai”

An Giang: Rút kinh nghiệm công tác tiếp nhận và thụ lý giải quyết đơn khiếu nại và tranh chấp đất đai”

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 giao nhiệm vụ thụ lý xác minh và tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai cho ngành TN&MT thực hiện.
Theo báo cáo của Sở TN&MT, lượng giải quyết tăng lên trong từng năm. Cụ thể: năm 2012, đã giải quyết 87/267 đơn (đạt 32,58%); năm 2013, đã giải quyết 254/382 đơn (đạt 66,49%); năm 2014, đã giải quyết 287/344 đơn (đạt 83,43%) và tổng số đơn trong 3 năm (từ năm 2012-2014) 685 đơn,  đã giải quyết 628/685 đơn, đạt 91,68%.
Đối với đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, đã giải quyết 565/617 đơn, đạt 91,57%, trong đó số vụ tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên tỉnh 35/565 (chiếm tỷ lệ 6,1%), khởi kiện Tòa hành chính là 18/350 (chiếm tỉ lệ 5,1 %); số vụ không khiếu nại, không khởi kiện (đồng thuận với kết quả giải quyết) là 512/565 đạt tỷ lệ 90,6%. Đối với với đơn thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đã giải quyết 63/68 đơn, đạt 92,65%),  khởi kiện Tòa hành chính là 3/63 (chiếm tỉ lệ 4,7 %), không có số vụ khiếu nại lên trung ương. Như vậy số vụ không khiếu nại, không khởi kiện, tức là đồng thuận với kết quả giải quyết là 60/63 chiếm tỷ lệ 95,3%.
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn thừa nhận công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định như cán bộ làm công tác này còn hạn chế về kinh nghiệm, chưa qua tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; việc giải quyết vẫn còn chậm, việc xác minh còn bị động, lúng túng trong xử lý tình huống phức tạp...
Hội nghị nhận định, việc giải tranh chấp đất, khiếu nại liên quan đất đất đai là một trong những công việc khó khăn và phức tạp, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu pháp luật về đất đai qua các thời kỳ…
Việc khiếu nại, tranh chấp về đất đai hiện nay tập trung chủ chủ yếu vào việc khiếu nại cho rằng việc cấp giấy chứng nhận là sai quy định pháp luật, cấp sai đối tượng…, những trường hợp này xảy ra chủ yếu trong nội bộ gia đình, anh em thân tộc, bởi quá trình sử dụng đan xen, giấy tờ phân chia không rõ ràng dẫn đến phát sinh tranh chấp dẫn đến việc khiếu nại về cấp giấy và sau đó là khiếu nại việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, những trường hợp này chiếm 95,5% tổng số vụ khiếu nại về đất đai; khiếu nại việc không cấp hoặc từ chối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Lý do mà cơ quan có thẩm quyền không cấp hoặc từ chối giấy chứng nhận bởi phần đất xin cấp giấy CNQSDĐ là lối đi, mương công cộng, đất hành lang lộ giới, hành lang sông rạch hoặc đất không đủ điều kiện cấp giấy, các trường hợp này chiếm 4,5% tổng số vụ khiếu nại về đất đai;
Về tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân, hộ gia đình với nhau và các tranh chấp đòi lại đất do thực hiện chính sách đất đai chiếm tỷ lệ 24,5% và tranh chấp đất trong nội bộ gia đình, trong dòng tộc chiếm 75,5 % tổng số vụ tranh chấp đất đai.
Hội nghị cũng đã chỉ ra một số vấn đề để rút kinh nghiệm. Đó là: Khi xem xét tiếp nhận đơn phải xác định tư cách pháp lý người đứng đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai; quá trình xác minh phải thu thập đầy đủ chứng cứ để làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; phải thiết lập bản vẽ hiện trạng đất tranh chấp, thể hiện diện tích, kích thước và các thông tin khác có liên quan. Khi vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kịp thời ngăn chặn không để phát sinh việc cơi nới xây dựng nhà và vật kiến trúc, mở rộng diện tích tranh chấp làm phức tạp nội vụ việc.
Kết thúc hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Văn Tin cho rằng, trọng tâm cho năm 2015 và những năm tiếp theo đối với công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai là tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện tinh thần Chỉ thị số 35-CTTW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CTTU ngày 10/3/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành bằng mọi hình thức một cách có hiệu quả cho cán bộ và nhân dân.
Sở sẽ củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp dân, cán bộ tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai. Đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn nâng cao ý thức trách nhiệm, tư tưởng chính trị để hiệu quả giải quyết đạt kết quả ngày càng tốt. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật và nắm vững các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các quy định mới về giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai.
Ông Tin cho rằng, tranh chấp, khiếu nại về đất hiện nay phát sinh chủ yếu mâu thuẩn trong nội bộ gia đình, trong anh em nội tộc chiếm 75,5 % tổng số vụ tranh chấp đất đai. Do đó, cần phải tăng cường công tác hòa giải, vận động, thuyết phục cho cả hai bên tranh chấp giải quyết được mâu thuẫn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đảm bảo được trao đổi, bàn bạc ý kiến giải quyết để định hướng giải quyết thấu tình, đạt lý, dứt điểm các vụ việc phức tạp...

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn