Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Cục Viễn thám Quốc gia  về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và viễn thám

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Cục Viễn thám Quốc gia về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và viễn thám

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì cuộc họp với Cục Viễn thám Quốc gia về một số nội dung quản lý đất đai có ứng dụng công nghệ viễn thám

Đăng lúc: 26-02-2017 09:23:56 PM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Toàn cảnh buổi Lễ trao Kỷ niệm chương

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho 02 chuyên gia của Ngân hàng Thế giới.

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa Hệ thống quản lý đất đai Việt Nam sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã được thực hiện tại Trung ương và 09 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long từ năm 2008 đến năm 2015

Đăng lúc: 24-02-2017 05:28:30 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 22-02-2017 04:03:17 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 22-02-2017 03:56:13 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 21-02-2017 03:36:41 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 21-02-2017 03:33:40 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 21-02-2017 03:32:27 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 20-02-2017 10:55:31 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 20-02-2017 10:45:03 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 16-02-2017 04:27:12 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 16-02-2017 04:25:40 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành
Đăng lúc: 16-02-2017 04:24:46 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động trong ngành

Các tin khác

1 2 3 ... 47 48 49  Trang sau
 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn