Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính tại buổi làm việc với Công ty Fujitsu Nhật Bản

Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Công ty Fujitsu Nhật Bản

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Fujitsu của Nhật Bản.

Đăng lúc: 25-10-2018 03:13:01 AM | Đã xem: 899 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Đại sứ quán Phần Lan

Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Đại sứ quán Phần Lan

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tiếp và làm việc với Đại diện đại sứ quán Phần Lan.

Đăng lúc: 25-10-2018 03:10:07 AM | Đã xem: 791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Đăng lúc: 25-10-2018 03:06:19 AM | Đã xem: 901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch và Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc: 25-10-2018 03:03:30 AM | Đã xem: 960 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Đề xuất chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Đề xuất chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (dự án IF)

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội thảo “Đề xuất hoàn thiện chính sách và tài liệu hướng dẫn tiêu chí, quy trình và phương pháp theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” (dự án IF). Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.

Đăng lúc: 25-10-2018 03:00:33 AM | Đã xem: 887 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
hứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa

Mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai

Sau ba năm thực hiện thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng mô hình cơ quan nhà nước phục vụ, kiến tạo, hành động. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình này trong toàn quốc.

Đăng lúc: 25-10-2018 02:55:49 AM | Đã xem: 781 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng cục Quản lý đất đai giao ban công tác tháng 10 năm 2018

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai.

Đăng lúc: 25-10-2018 02:40:53 AM | Đã xem: 832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai liên quan đến quản lý đất sử dụng đất vào mục đích quốc phòng.

Đăng lúc: 25-10-2018 02:31:32 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động ngành
  Trang trước  1 2 3 ... 14 15 16