Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng kết công tác năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 26/12/2018 22:23 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng kết công tác năm 2018

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng kết công tác năm 2018

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Kế hoạch - Tài chính. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Vụ.
Vụ Kế hoạch Tài chính là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, thực hiện công tác kế hoạch tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục. Do đó, khối lượng công việc của Vụ đã thực hiện trong năm 2018 là tương đối lớn cùng với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được trong năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương những kết quả mà Vụ đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Vụ phải thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2019, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác xây dựng và trình Bộ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch –tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021; lập phương án điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí thuộc kế hoạch và dự án toán thu, chi ngân sách năm 2019; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 -2020) của Tổng cục và các nhiệm vụ trọng tâm theo đề án tăng cường năng lực quản lý ngành, quản lý đất đai; công tác thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án, nhiệm vụ chuyên môn...Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng đã quan tâm và đưa ra những định hướng chỉ đạo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị mà cán bộ, công chức thuộc Vụ Kế hoạch – Tài chính đã nêu ra tại Hội nghị.
Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Chu An Trường  đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Vụ Kế hoạch  - Tài chính để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019./. 
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn