Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức triển khai công tác đầu năm 2021

Đăng lúc: Thứ tư - 17/02/2021 22:49 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức triển khai công tác đầu năm 2021

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức triển khai công tác đầu năm 2021

Ngày 17 tháng 2 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021 và tổ chức triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Năm 2021,Tổng cục Quản lý đất đai xác định là một năm thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị lớn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang tiếp tục diễn ra. Với khối lượng nhiệm vụ lớn, Lãnh đạo và tập thể Tổng cục Quản lý đất đai xác định phải tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, như: Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; Dự án xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 ; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và sự chỉ đạo sát xao đối với các nhiệm vụ được giao của Thủ trưởng các đơn vị trong năm 2020 để đạt được những thành tích đáng biểu dương. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần tập trung hơn nữa trong năm 2021, trong tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để thì phải tính toán các phương án phòng ngừa nguyên nhân chủ quan và khách quan do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Trong năm 2021, toàn Tổng cục cần tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai các đoàn công tác làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương về nội dung tổng kết Luật Đất đai theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021; Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong bối cảnh quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức nắm tình hình việc điều chỉnh bảng giá đất tại các địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các địa phương thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và các giải pháp nhằm ổn định thị trường quyền sử dụng đất. Tổ chức thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai vận hành vào tháng 7 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia.....
Đồng thời, Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần nêu cao tình thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục; sắp xếp nguồn lực để xử lý các nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo thứ tự ưu tiên. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc tronyg quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc triển khai xây dựng và thực hiện các đề án, dự án để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng. 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn