Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức buổi gặp mặt hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/11/2019 11:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức buổi gặp mặt hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ chủ trì.
Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức buổi gặp mặt hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức buổi gặp mặt hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

    Tham dự buổi gặp mặt có thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, chuyên viên các Vụ: Chính sách và Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế; các Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Quy hoạch đất đai, Đăng ký đất đai, Kiểm soát quản lý và sử dụng đất.
      Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam  là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013. Đây là ngày để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.
      Hằng năm, Tổng cục Quản lý đất đai  đều tổ chức kỷ niệm, gặp mặt và có tổng kết, đánh giá quá quá trình tham mưu, xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như: Tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thể chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ nhiều đạo luật và nghị định quan trọng trong công tác quản ý nhà nước về đất đai; xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ban hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu, phải loại bỏ hoặc phải bổ sung, sửa đổi; chủ trì hoặc tham mưu cho lãnh đạo Bộ góp ý hằng trăm văn bản pháp luật của các bộ, ngành, địa phương...


 
Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ phát biểu tại buổi gặp mặt
 
  Hằng năm, Tổng cục Quản lý đất đai  đều tổ chức kỷ niệm, gặp mặt và có tổng kết, đánh giá quá quá trình tham mưu, xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như: Tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thể chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ nhiều đạo luật và nghị định quan trọng trong công tác quản ý nhà nước về đất đai; xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ban hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu, phải loại bỏ hoặc phải bổ sung, sửa đổi; chủ trì hoặc tham mưu cho lãnh đạo Bộ góp ý hằng trăm văn bản pháp luật của các bộ, ngành, địa phương...
 

Bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế 

 
   Ghi nhận những nỗ lực và thành quả của các cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách pháp luật trong thời gian vừa qua, Phó Tổng cục trưởng đề nghị, trong thời gian tới các đơn vị của Tổng cục nói chung và Vụ Chính sách và Pháp chế nói riêng cần bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ và Tổng cục về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới toàn diện, triệt để, sâu sắc công tác pháp chế. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập pháp luật về đất đai theo hướng phong phú, đa dạng và gắn kết với thực tiễn… 
Tác giả bài viết: Minh Thuỳ-PTH.VP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn