Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/04/2021 17:29 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I và tổ chức triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

           Trong Quý I năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát triệt để nên lãnh đạo Tổng cục đã tích cực chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, đặc biệt trong năm 2021, khối lượng công việc của Tổng cục phải thực hiện gồm nhiều nội dung lớn như: Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; Dự án xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045; Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)...
           Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục nghiêm túc bắt tay vào xử lý công việc ngay từ những ngày đầu năm. Tổng cục đã tập trung xây dựng chính sách, pháp luật đất đai và đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;tiếp tục hoànNghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai,Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Tổng cục đã cơ bản hoàn thiện 08 Dự thảo Thông tư và xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quanvà địa phương theo quy định. Các nhiệm vụ về quy hoạch, giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được Tổng cục chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.
         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và sự chỉ đạo sát sao đối với các nhiệm vụ được giao của Thủ trưởng các đơn vị. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần tập trung hơn nữa, tính toán các phương án phòng ngừa nguyên nhân chủ quan và khách quan do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến chỉ đạo tại Hội nghị

            Trong những tháng tiếp theo, Tổng cục cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai các đoàn công tác làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương về nội dung tổng kết Luật Đất đai theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong bối cảnh quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức nắm tình hình việc điều chỉnh bảng giá đất tại các địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các địa phương thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và các giải pháp nhằm ổn định thị trường quyền sử dụng đất; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia.....
Đồng thời, Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần nêu cao tình thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục;sắp xếp nguồn lực để xử lý các nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo thứ tự ưu tiên. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục nhữngkhó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc triển khai xây dựng và thực hiện các đề án, dự án để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng./.
Tác giả bài viết: VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn