Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 05/10/2021 05:52 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2021 và tổ chức triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, báo cáo của Tổng cục đã cho thấy mặc dù tình hình dịch bệnh covid- 19 diễn biến hết sức phức tạp, song với sự quyết tâm, định hướng chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt mà Chính phủ, Bộ giao Tổng cục đã hoàn thành tốt và triển khai đảm bảo hiệu quả như: báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)...

 
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến và các Phó Tổng cục trưởng tại
hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Quản lý đất đai

 
Về xây dựng chính sách, pháp luật đất đai Tổng cục đã hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 04 Thông tư, đạt 100% theo kế hoạch.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và sự chỉ đạo sát xao đối với các nhiệm vụ được giao của Thủ trưởng các đơn vị. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần tập trung hơn nữa, tính toán các phương án phòng ngừa nguyên nhân chủ quan và khách quan do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cần tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ đảm bảo có ưu tiên, chọn lọc, đồng thời không để bị động trước các nhiệm vụ đột xuất mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc triển khai xây dựng và thực hiện các đề án, dự án để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của Tổng cục, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn