Tổng cục Quản lý đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 16/07/2020 04:42 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vi trực thuộc Bộ: Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua Khen thưởng và tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục, trưởng các đoàn thể của Tổng cục.
Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ đọc báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020
          Năm 2020 là một năm có nhiều biến động; đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 đã tác động lớn đến tình hình hoạt động và kết quả đạt được của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã tập trung và tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của Tổng cục được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, trọng tâm là các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch để thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định; chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thẹc hiện kiểm kê đất đai; tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác đo đạc gắn với công tác cấp giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chủ động phối hợp với các địa phương để xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể, ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2025 theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng đất được tăng cường, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai tăng lên; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương được tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ của Tổng cục vẫn còn có những hạn chế nhất định về mặt tiến độ, về quá trình phối hợp trong triển khai nhiệm vụ.
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đánh giá trong 6 tháng đầu năm Tổng cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục những khó khăn để đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao. Ngoài những nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, Tổng cục đã phải hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. Qua đó, đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để tạo điều kiện cho Tổng cục hoàn thành chương trình công tác theo kế hoạch.
 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá rất cao những thành tích, nỗ lực của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo Thứ trưởng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai luôn là nhiệm vụ nặng nề, quan trọng; cán bộ ngành quản lý đất đai luôn là những người có tinh thần trách nhiệm cao, mẫn cán, gắn bó với công việc mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả. Những kết quả đã đạt được trên là động lực để Tổng cục tiếp tục cố gắng, tập trung hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, hạn chế, tồn tại vẫn còn và cần phải từng bước khắc phục. Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu tập thể Lãnh đạo Tổng cục cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên cần triển khai thực hiện; trong xây dựng chính sách pháp luật cần tổng kết, đánh giá đồng bộ để chính sách, pháp luật khi được ban hành phải thực sự hiệu quả, ít phải sửa đổi, bổ sung. Bộ cũng ghi nhận những kiến nghị và sẽ tìm giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cục hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Tác giả bài viết: PTH- VPTCQLĐĐ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn