Tổng cục Quản lý đất đai: phát huy kết quả đạt được năm 2019 để tạo đà cho những thành công trong năm 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 15/01/2020 02:00 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai: phát huy kết quả đạt được năm 2019 để tạo đà cho những thành công trong năm 2020

Tổng cục Quản lý đất đai: phát huy kết quả đạt được năm 2019 để tạo đà cho những thành công trong năm 2020

Sáng nay, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.
 

Toàn cảnh Hội nghị 
 
Đất đai luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm và có tác động trực tiếp, sâu rộng trong đời sống kinh tế và xã hội của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn đòi hỏi nhà quản lý phải không ngừng đổi mới tư duy, sâu sát thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Trong những năm qua, Tổng cục Quản lý đất đai luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả to lớn. Tiếp nối những thành tựu đó, năm 2019, với sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động, Tổng cục Quản lý đất đai đã triển khai có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, tiêu biểu như: tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về Khung giá đất; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai bà Đoàn Thị Thanh Mỹ báo cáo tại Hội nghị

Công tác quy hoạch, kết hoạch được quan tâm chỉ đạo và đã hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng chất lượng đất, tình trạng thoái hóa đất trên phạm vi cả nước; công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn. Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các địa phương đã tiếp tục được thực hiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các quy định mới về căn cứ, điều kiện, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản được các địa phương triển khai thực hiện; đã sàng lọc được các nhà đầu tư kém năng lực hạn chế đáng kể việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan, sử dụng kém hiệu quả, để hoang hóa; việc giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện hơn đối với đất ở, góp phần quan trọng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Nhiệm vụ đăng ký đất đai, đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được tập trung chỉ đạo, đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu tổng hợp từ kết quả thực hiện của các địa phương đạt trên 97% tổng diện tích các loại đất cần cấp; cả nước hiện có 165/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 46 tỉnh, thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Về kinh tế đất cũng đã đạt được những kết quả khả quan với việc hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về Khung giá đất làm cơ sở cho địa phương xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là kiểm tra kết quả xử lý, giải quyết sau kết luận thanh tra…

Bên cạnh đó, Tổng cục đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, theo dõi, chỉ đạo địa phương trong việc cung cấp dịch vụ về đất đai, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy tỷ lệ người dân phản ánh có tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận năm 2018 giảm 29% so với năm 2015, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018. Về chỉ số Đăng ký tài sản (A7) trong Xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trong Chỉ số cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới, Tổng cục đã xây dựng hoàn thành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh Chỉ số Đăng ký tài sản đạt 71,1/100 điểm, xếp hạng 64/190 quốc gia…

 
 Thứ trưởng Bộ TN&MT bà Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả công tác mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2019 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của ngành đất đai còn rất nặng nề, Thứ trưởng mong rằng với nền tảng của một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, Tổng cục sẽ phát huy những thành tích đã đạt được để tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, tập trung trí tuệ trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, đảm bảo vừa đúng định hướng và phù hợp với thực tiễn để tiếp tục khẳng định vai trò của đất đai luôn là nguồn lực, nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Ông Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cảm ơn Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai, đồng hành cùng Tổng cục Quản lý đất đai vượt qua những khó khăn, vướng mắc và thách thức, đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2020 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn