Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác các tháng cuối năm 2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/07/2019 17:18 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác các tháng cuối năm 2019

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác các tháng cuối năm 2019

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07 và 07 tháng đầu năm, bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019.
 

Đồng chí Đào Đức Mẫn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục báo cáo tại Hội nghị

 
Trong 7 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, hầu hết các nhiệm vụ đều hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, các đơn vị đã nghiêm túc, khẩn trương xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục đã được các đơn vị tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện, đặc biệt lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, việc xử lý văn bản của các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên canh những nỗ lực và kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại đòi hỏi thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị cần phải tập trung hơn nữa để hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị đã phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế để đề xuất, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch các tháng cuối năm 2019. 

Đồng chí Lê Thanh Khuyến - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục trong 7 tháng đầu năm đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao. Ngoài những nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, Tổng cục phải hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Trong các tháng cuối năm, khối lượng nhiệm vụ của Tổng cục còn rất nặng nề và nhiều khó khăn; chính vì vậy, Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh toàn Tổng cục cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên cần triển khai thực hiện; các Phó Tổng cục trưởng tăng cường chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách, Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều hành đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, được phân công, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng giao cho Tổng cục thực hiện./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn