Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

Đăng lúc: Chủ nhật - 31/03/2019 23:06 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chủ trì buổi làm việc về các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, tài chính đất đai...
Tham dự cuộc họp có đại diện đại diện lãnh đạo các đơn vị Tổng cục gồm: Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất đai, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra đất đai, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính, Viện nghiên cứu Quản lý đất đai.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tiến độ xây dựng, rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan đến nội dung chuyên môn của đơn vị phụ trách, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã quán triệt các đơn vị cần tập trung hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu; rà soát kỹ các điểm mâu thuẫn, chồng chéo của các chính sách pháp luật hiện nay, đề xuất các phương án tháo gỡ để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đặc biệt là tính khả thi trong các chính sách về đất đai./. 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn