Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 07/09/2020 04:19 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020

Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2020 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
 

Theo báo cáo Văn phòng Tổng cục tổng hợp, 8 tháng đầu năm 2020  Tổng cục đã tập trung và tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, trọng tâm là các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch để thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; tiếp tục hoàn thiện các Nghị định theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ và góp ý của thành viên Chính phủ; chỉ đạo, đôn đốc địa phương tập trung hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai gửi về Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong quý IV; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác đo đạc gắn với công tác cấp giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chủ động phối hợp với các địa phương để xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể, ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng đất được tăng cường, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai tăng lên; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương được tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.  
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đánh giá trong 8 tháng đầu năm các đơn vị trong Tổng cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục những khó khăn để thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn mà Tổng cục được giao năm 2020, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng đơn vị cần chủ động, tập trung hơn nữa để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm. Đặc biệt cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên cần triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn