Tổng cục Quản lý đất đai giao ban công tác tháng 11 năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 12/11/2018 23:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai giao ban công tác tháng 11 năm 2018

Tổng cục Quản lý đất đai giao ban công tác tháng 11 năm 2018

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch và Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Trong 10 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW và trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tạo cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2014/NĐ-CP; Thông tư thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT); xây dựng các đề án, dự án...

Đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất phát biểu tại hội nghị
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm, đồng thời xử lý kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đánh giá cao kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm, đặc biệt là việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri kịp thời, có chất lượng; tiến độ giải ngân có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả và tinh thần chủ động của các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục được giao tuy đã đạt được những kết quả song vẫn còn nhiều vướng mắc, tồn tại, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều; do đó, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thủ trưởng đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, đề xuất, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình công tác./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn