Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục

Đăng lúc: Thứ ba - 26/04/2022 06:17 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022 và tổ chức triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc của toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục đã nỗ lực vượt nhiều khó khăn, bám sát Chương trình công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao. Tổng cục đã xây dựng kế hoạch, ưu tiên các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng do Chính phủ, Bộ giao để chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các Nghị định, Thông tư. Kịp thời tham mưu để hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt; tập trung hướng dẫn công tác định giá, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt tập trung triển khai thực hiện công tác định giá tài sản và giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan Công an, cung cấp tài liệu, phối hợp với cơ quan Công an để trao đổi thông tin liên quan đến chuyên môn phục vụ quá trình điều tra. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã tập trung nguồn lực để triển khai các đề án, dự án nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Nhìn chung, trong 04 tháng đầu năm 2022, toàn thể lãnh đạo và tập thể Tổng cục đã thể hiện quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

 

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chưa đảm bảo; tình hình xử lý văn bản vẫn còn để nợ đọng; việc phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý công việc hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều vụ việc được giao có tính chất phức tạp, do lịch sử để lại cần có nhiều thời gian để nghiên cứu hoặc phải tham vấn, lấy ý kiến của các Bộ, ngành; nguồn lực, đặc biệt là biên chế, trang thiết bị phục vụ cho công việc của Tổng cục còn hạn chế. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị trong các tháng tiếp theo cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để từng bước khắc phục các khó khăn, hạn chế, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục như: tiếp tục tham gia hoàn thiện các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi), Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ và chất lượng để trình Chính phủ; triển khai xây dựng các Thông tư; hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15 của Quốc hội; tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022; cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, đặc biệt là việc tiếp nhận xử lý thông tin các vụ việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương để kịp thời có chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai nhằm ổn định an ninh, xã hội...
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp - VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn