Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lê

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/04/2021 23:25 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lê

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lê

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Chỉ thị về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu là trong giai đoạn 2020 - 2025, PCI của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đạt mức điểm cao nhất cả nước.
Trong đó, về giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC; hoàn thiện việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định; chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn và phải có văn bản thông báo tình trạng hồ sơ và xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hạn.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan về đất đai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và tại các địa phương; đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch đấu giá đất công hàng năm; rà soát bổ sung và triển khai quy định về các chính sách khuyến khích xã hội hóa, trong đó chính sách ưu đãi về tiếp cận đất đai.

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp
Ngoài ra, Sở TN&MT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian xử lý xác định giá đất thực tế khi Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ); rà soát, thống kê và thu hồi đất của các dự án chậm triển khai, không đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật; có giải pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan để thu hút đầu tư, tránh để lãng phí tài nguyên đất.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn phân công nhiệm vụ cho Sở TN&MT tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó, đối với chỉ số tỷ lệ doanh nghiệp có Giấy CNQSDĐ, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh cải tiến quy trình cấp Giấy CNQSDĐ; đưa vào hoạt động Văn phòng đăng ký QSDĐ một cấp theo đúng quy định; nâng cao diện tích đất được cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  
Đối với chỉ số thành phần như: khó khăn về thiếu quỹ đất sạch; giải phóng mặt bằng chậm; cung cấp thông tin đất đai; Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch đấu giá đất công hàng năm; rà soát, thống kê và thu hồi đất của các dự án chậm triển khai, không đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; có giải pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện dự án.
Riêng đối với các chỉ số thành phần về thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường...; Sở TN&MT tập trung triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quyền lợi cho tổ chức và cá nhân khi nhà nước thu hồi đất; tăng cường đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến đất đai; hoàn thiện và công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định.
 
 


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn