Tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận đất đai với các hợp tác xã

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/12/2018 23:24 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Căn cứ quy định tại các điều 56, 62, 73 và 169 Luật đất đai, hợp tác xã được quyền tiếp cận đất đai thông qua các hình thức: Nhà nước thu hồi đất để cho thuê đối với các trường hợp sử dụng đất quy định tại Điều 62 Luật đất đai; Nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; thuê, thuê lại quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất không thuộc diện Nhà nước nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật đất đai.
 
Theo quy định tại tại khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã và khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư, hợp tác xã là tổ chức kinh tế. Căn cứ quy định tại các điều 56, 62, 73 và 169 Luật đất đai, hợp tác xã được quyền tiếp cận đất đai thông qua các hình thức nêu trên.
Bên cạnh đó, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ đã có quy định cụ thể về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hợp tác xã, cụ thể: Miễn tiền thuê đất đối với trường hợp hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Giảm 50 % tiền thuê đất đối với trường hợp hợp tác xã thuê đất để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản thủ thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện so với trước đây để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn