Sơn La: Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 26/11/2018 02:47 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Kiểm tra việc san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép tại khu vực phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Kiểm tra việc san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép tại khu vực phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 2169/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai. Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 3 năm chưa thực hiện, đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất. Chấn chỉnh và xử lý việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện…
Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền. Tăng cường đẩy mạnh điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cho thuê cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với các công ty nông, lâm nghiệp. Tăng cường thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài đã nhiều năm, đặc biệt là các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ để phòng ngừa, hạn chế tình trạng này.
Khẩn trương thực hiện, hoàn thành dự án tổng thể đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Mường La, thành phố và Mai Sơn. Chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử.
Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất. Đồng thời, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.
UBND tỉnh giao Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT trước ngày 25 của tháng cuối quý.
Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, tỉnh Sơn La đã thành lập tổ công tác tổ chức kiểm tra thực địa tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai xử lý vi phạm.
Kết quả, thời gian qua, trên toàn tỉnh có nhiều trường hợp tự ý chuyển mục đích, san lấp mặt bằng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích khác, xây dựng các công trình trái phép mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về UBND cấp huyện chưa quyết liệt trong tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và UBND cấp xã, đặc biệt là tại các huyện dọc quốc lộ 6 như Mai Sơn, Mộc Châu và thành phố Sơn La.
Cụ thể, qua thống kê sơ bộ, vi phạm về quản lý đất đai có 5 tổ chức, vi phạm diện tích khoảng 2ha và 127 hộ gia đình, cá nhân với diện tích vi phạm 1,91ha. Về vi phạm trật tự xây dựng, tính đến 20/6/2018, UBND các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 1.194 trường hợp vi phạm, diện tích vi phạm 28,82ha.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn