Rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/11/2019 09:18 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, cho rằng, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổibổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Do đó, Bộ TN&MT đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để xây dựng Dự thảo nhằm giải quyết những bất cập, tồn tại trong thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để Luật Đất đai đi vào cuộc sống, phục vụ tích cực và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.
Trong đó, về sửa đổi bổ sung trong Nghị định 43 tập trung vào các nội dung như: Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất; trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện…
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Dự kiến sẽ bổ sung Điều 11a: Bồi thường về đất đối với đất nông nghiệp đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  điều 11b: Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất…
Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 (bổ sung khoản 3; Điều 15 b). Cụ thể, với trường hợp quy định Khoản 1 và Khoản 2 Điều này mà người sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có tài sản gắn liền với đất hoặc không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không có tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước thu hồi đất như trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm I Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và việc sử dụng đất chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

 
Quang cảnh buổi làm việc
Tại cuộc họp, hầu hết các đại biểu tham dự nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo trên của Ban soạn thảo, tuy vậy còn nhiều ý kiến kiến nghị bổ sung thêm một số nội dung như: về quy định chức năng của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và huyện; tư vấn pháp lý của Văn phòng Đăng ký đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất….
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai cần tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu vào Dự thảo Nghị định. Đồng thời rà soát kỹ, hoàn chỉnh các nội dung trong Dự thảo Nghị định, nhất là phải quy định cụ thể, rõ ràng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn