Quy định nguyên tắc chung đối với việc sử dụng đất kết hợp với nhiều mục đích khác nhau

Đăng lúc: Thứ năm - 15/09/2022 00:10 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quy định nguyên tắc chung đối với việc sử dụng đất kết hợp với nhiều mục đích khác nhau

Quy định nguyên tắc chung đối với việc sử dụng đất kết hợp với nhiều mục đích khác nhau

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đa mục đích và chế độ sử dụng đất, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” yêu cầu cần bổ sung quy định đối với trường hợp quản lý, sử dụng đất kết hợp đa mục đích.
Thể chế nội dung này, tại Điều 184 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định các nguyên tắc chung đối với việc sử dụng đất kết hợp với nhiều mục đích khác nhau. Tại các điều 151, 153, 154, 155, 167, 181... dự thảo Luật đã quy định các nội dung sử dụng đất kết hợp đối với đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước, đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế...
Việc sử dụng kết hợp này không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính, không làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường.
Bên cạnh đó, để thể chế các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW dự thảo Luật đã quy định các nội dung về: cải cách hành chính, chuyển đổi số; điều tra cơ bản về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đồng thời, cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các pháp luật liên quan; luật hóa một số quy định tại các văn bản dưới luật đã ổn định; sửa đổi, bổ sung các nội dung để giải quyết những vướng mắc bất cập của thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn