Nguồn lực đất đai góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/05/2021 15:21 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Nguồn lực đất đai góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội

Nguồn lực đất đai góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, Luật Đất đai 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều đổi mới về chính sách tài chính, giá đất từng bước đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, qua đó làm tăng nguồn thu từ đất đai cho ngân sách Nhà nước.
Chính sách tài chính đất đai là công cụ quản lý mối quan hệ về mặt kinh tế phát sinh giữa Nhà nước với người sử dụng đất gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và người bị thu hồi đất. Do vậy, chính sách tài chính đất đai ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến đến lợi ích của các bên, còn là công cụ khuyến khích việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Đồng thời, đây cũng là công cụ kinh tế giúp tăng nguồn thu từ ngân sách Nhà nước, góp phần ổn định tài chính vĩ mô; Là công cụ kinh tế điều tiết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu và các bên có liên quan như người sử dụng đất, người bị thu hồi đất.
Các quy định về giao đất, tăng cường đấu giá đất đã ngăn ngừa đầu cơ, tăng thu từ đất
Theo quy định của Luật Đất đai, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các khoản thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; phí, lệ phí, tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất. Luật Đất đai đã quy định Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Bên cạnh đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đất đai đã từng bước nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tạo ra nguồn lực rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước thông qua tạo điều kiện tiếp cận đất đai cho người dân, doanh nghiệp và khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai thông qua sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại khối hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp Nhà nước; đầu tư khai thác kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng công nghiệp, giao thông và các khu vực phụ cận; chỉnh trang đô thị và xây dựng các khu đô thị mới.
Thực hiện theo Luật Đất đai 2013, về giá đất, Chính phủ đã ban hành Khung giá đất (Nghị định số 104/2014/NĐ-CP) và ngày 19/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về Khung giá đất; 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, ban hành và công bố công khai Bảng giá đất theo quy định. Bảng giá đất của các địa phương quy định giá đất ở tại đô thị, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và đất nông nghiệp trên địa bàn. Một số địa phương đã xây dựng Bảng giá đất gắn với hồ sơ địa chính, đến từng thửa đất.
Công tác xác định giá đất cụ thể đã được các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy trình chặt chẽ (thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh thẩm định trước khi UBND quyết định giá đất). Việc xác định giá đất đa số được thực hiện qua hình thức thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất nên đã tạo sự khách quan trong công tác định giá đất.
Đơn cử, từ khi thi hành Luật đất đai 2013, UBND tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và ban hành Bảng giá đất 5 năm, xác định giá đất cụ thể tương đối phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng thành công, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất và nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Tính từ 1/7/2014 đến nay, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công với tổng diện tích đấu giá là 442,97 ha, tổng số tiền thu được từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất là 16.286,5 tỷ đồng.
Còn tại tỉnh Nam Định, những năm vừa qua, nguồn thu từ đất luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn (chiếm khoảng trên, dưới 30%); đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, đã góp phần không nhỏ về nguồn lực, góp phần đưa tỉnh Nam Định sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Chỉ tính riêng tiền đấu giá sử dụng đất, từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất được 9 khu đất (dự án), Trong đó, có 2 khu đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy và xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng giao cho Trung tâm tham mưu thực hiện việc giải phóng mặt bằng thông qua việc lập dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn