Ngành Quản lý đất đai tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo và tạo sự bứt phá trong năm 2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 05/01/2019 04:49 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

“Tích cực đổi mới tư duy, sáng tạo và tạo ra sự bứt phá trong công tác quản lý nhà nước về đất đai năm 2019”, đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Tổng cục Quản lý đất đai được tổ chức vào sáng nay, ngày 05 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo Hội nghị

     Tham dự và chỉ đạo hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết
    Có thể nói, công tác quản lý nhà nước về đất đai trong những năm qua có nhiều đổi mới, chính sách pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng như triển khai thực hiện. Tiếp nối những thành tựu đó, năm 2018, với sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động, Tổng cục Quản lý đất đai đã triển khai có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ và Bộ giao, tiêu biểu như: trình Bộ Chính trị Ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 Thông tư…Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc hiệu quả mang lại những kết quả ấn tượng, đến nay các thủ tục cấp Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện quyền đã giảm xuống dưới 20 ngày. Công tác  cải cách về tổ chức bộ máy gắn với việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục đã giảm từ 15 đơn vị trực thuộc xuống còn 13 đơn vị và từ 54 đơn vị cấp phòng, đơn vị hạch toán phụ thuộc xuống còn 39 đơn vị. Công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được tập trung chỉ đạo có hiệu quả, Chính phủ đã có Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho 58 tỉnh, thành phố. Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được Tổng cục chỉ đạo quyết liệt, hiện nay, trên cả nước có 161/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 45 tỉnh, thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Hoàn thành thẩm tra 14 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác thanh tra và kiểm tra đất đai được đặc biệt tăng cường, qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm của cơ quan quản lý và người sử dụng đất. Việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao đảm bảo kế hoạch và chất lượng trong đó có những dự án quan trọng như VILG, VietLis2…
Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cuc Quản lý đất đai báo cáo tại Hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả công tác mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2018. Ngành Quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai là một trong những ngành quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu rộng đến quá trình phát triển kinh tế của đất nước và đời sống xã hội; mỗi chính sách đất đai được ban hành đòi hỏi phải luôn thận trọng. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, phải đảm bảo nguồn lực đất đai luôn được sử dụng hiệu quả, tạo được không gian phát triển cho tương lai. Vì thế, tư duy về quản lý, về cách nhìn đối với tài nguyên đất đai phải không ngừng được đổi mới, sát với thực tế phát triển của đất nước và nhu cầu của xã hội. Khó khăn, thách thức còn nhiều, nhiệm vụ năm 2019 còn nặng nề hơn, Bộ trưởng mong rằng với nền tảng của một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, Tổng cục sẽ phát huy những thành tích đã đạt được để tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình để tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, tập trung trí tuệ trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, đảm bảo vừa đúng định hướng và phù hợp với thực tiễn để đưa đất đai trở thành động lực, nguồn lực, nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế.
Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cuc Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị
 
      Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai, đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2019 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
Tác giả bài viết: VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn