Khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/06/2021 23:43 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 2.6, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31.10.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đối với 3 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài chính và Quy hoạch - Kiến trúc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn công tác số 01 và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Trưởng đoàn công tác số 02 chủ trì cuộc làm việc.
Báo cáo tại buổi khảo sát cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013 đã được các sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể, Sở NN và PTNT đã tham mưu xây dựng mô hình thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương; đẩy mạnh quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, tạo tiền đề để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể. Đến nay, Thành phố thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.454,3/75.980,1ha; mỗi hộ gia đình trung bình có từ 10 - 15 ô, thửa được dồn đổi còn 1-2 ô, thửa. Các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa, với số lượng 617.964/622.861 (đạt 99,21%).
Về phát triển thị trường đất nông nghiệp, tổng diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội là 195.872ha, chiếm 58,3% tổng diện tích đất toàn Thành phố. Tuy nhiên, thị trường đất nông nghiệp của Hà Nội hiện nay còn chưa phát triển, đất nông nghiệp lớn nhưng quy mô thị trường còn nhỏ. Thực trạng tích tụ, tập trung ruộng đất chủ yếu bằng hình thức dồn điền đổi thửa; mặc dù đến nay đã thực hiện cơ bản xong nhưng diện tích canh tác nông nghiệp phần lớn vẫn do các hộ nông dân nắm giữ với quy mô nhỏ lẻ, manh mún là chủ yếu.
Đối với Sở Tài chính, Sở đã chủ động triển khai, xác định giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất và kết quả nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện 55,285 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 thực hiện 147,498 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở cũng tăng cường công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa các nguồn vốn để tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai...
Còn đối với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Sở đã tham mưu UBND Thành phố tiến hành lập, thẩm định về phê duyệt 32/32 đồ án quy hoạch chung, 33/35 đồ án quy hoạch phân khu (còn lại 2 Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống đã báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy), 214 đồ án quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 15 nghìn hecta.
Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những nội dung còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất cụ thể với Thành phố và Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất; tập trung, tích tụ đất đai; phát triển thị trường đất nông nghiệp; công tác xác định giá đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai …
735a4c7891d964873dc8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi khảo sát
Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013 tại 3 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài chính và Quy hoạch - Kiến trúc. Thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các Sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các Sở tiếp tục rà soát lại các kiến nghị, đề xuất, nhất là liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai và hệ thống các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ.
Trên cơ sở kết quả khảo sát tại 4 đơn vị quận, huyện và 3 sở, ngành, cùng với báo cáo tổng kết của các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Sở Tài nguyên Môi trường cùng với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện để báo cáo với tập thể UBND Thành phố và Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trước khi báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Trung ương để tiến hành tổng kết cấp Thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, quản lý đất đai là lĩnh vực khó khăn, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, đây là nội dung được đồng chí Bí thư, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm, nên việc rà soát báo cáo tổng kết phải thật cặn kẽ, chi tiết.
 
Việt Anh


Nguồn tin: Theo Báo Đại biểu nhân dân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn