Hội thảo về dự thảo 11 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Đăng lúc: Thứ hai - 17/12/2018 10:19 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội thảo về dự thảo 11 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Hội thảo về dự thảo 11 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo 11 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu quốc gia do Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn chủ trì.
Tham dự Hội thảo có Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Công nghệ thông tin, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Đăng ký đất đai, Viện nghiên cứu quản lý đất đai, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Ban quản lý dự án VILG.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai ông Mai Văn Phấn phát biểu tại buổi hội thảo

 
Theo quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng Chính phủ điện tử đã xác định Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là một trong sáu cơ sở dữ liệu cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu các cơ quan chủ quản xây dựng, ban hành các quy chuẩn, phương án kỹ thuật và hướng dẫn việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là hạ tầng quan trọng để cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước các cấp để thực hiện tin học hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân, doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì xây dựng 11 Tiêu chuẩn kỹ thuật Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia để làm cơ sở hướng đến việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu ngành, lĩnh vực trao đổi với cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia.
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những đề xuất, đóng góp rất ý nghĩa cho việc hoàn thiện nội dung của dự thảo, trong đó đặc biệt thảo luận về mối liên quan của các tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu đất đai với các tiêu chuẩn khác trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, đánh giá về mức độ phù hợp của dự thảo tiêu chuẩn với những văn bản đó.
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn