Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/12/2021 06:42 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) với các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì.
 
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi Hội thảo
Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện Ban Kinh tế Trung ương; Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh kế của Quốc hội; Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng và lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung.
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai 2013 của các Bộ ngành, địa phương cho thấy, sau hơn 07 năm tổ chức thi hành, công tác quản lý và sử dụng đất đã đạt được những kết quả quan trọng. Quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường và có hiệu lực, hiệu quả cao hơn. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển tương đối nhanh; thể chế, chính sách cho phát triển thị trường từng bước được hoàn thiện. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được trao quyền sử dụng đất được bảo đảm và phát huy. Đặc biệt, nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi với khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội và an ninh lương thực quốc gia,… Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều vụ việc tham nhũng, vi phạm chính sách, pháp luật đất đai được xử lý nghiêm minh; đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm.

 
Toàn cảnh buổi hội thảo
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Nguồn lực về đất đai chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; hệ thống quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể.
Tại Hội thảo, Lãnh đạo Bộ đề nghị các địa phương tập trung thảo luận cụ thể và làm sâu sắc hơn những nội dung như: Những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai tại địa phương; những bài học kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể để khắc phục; cho ý kiến về bố cục, nội dung của dự thảo Luật; cho ý kiến về một số định hướng dự kiến sửa đổi Luật Đất đai về quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai; Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về thu hồi đất; Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Về chính sách kinh tế, tài chính đất đai, giá đất; Quản lý, sử dụng đất đô thị; quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Cho ý kiến về các nhóm nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật.
Phát biểu tại Hội thảo, đa số các đại biểu thống nhất với Dự thảo Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và cho rằng các quy định của Dự thảo sẽ tháo gỡ, xử lý được các bất cập trong thực tiễn, giải quyết được các xung đột giữa Luật Đất đai với các Luật liên quan. Các địa phương đã cho ý kiến các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo như: Quy hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường; chế độ sử dụng đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; xác định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.
Kết luận tại Hội thảo, Lãnh đạo Bộ ghi nhận các ý kiến góp ý của các bộ , ngành và các tỉnh, thành phố. Bộ sẽ tiếp thu, tổng hợp trong quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đảm bảo sự phát triển triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa./. 
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn