Hội thảo góp ý kiến 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/12/2019 03:05 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội thảo góp ý kiến 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Hội thảo góp ý kiến 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Hội thảo được Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức trong 02 ngày ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội nhằm lấy ý kiến của các các Bộ, ngành địa phương góp phần hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, vừa đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, vừa đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống. Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ đã chủ trì buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban soạn thảo; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ và Tổng cục Quản lý đất đai.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng bà Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết: Trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội và của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Trên cơ sở Kết luận 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các Nghị quyết có liên quan tới nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và chỉ đạo rà soát các vướng mắc, khoảng trống khi thi hành Luật Đất đai, đồng thời, rà soát các quy định chưa phù hợp với thực tiễn để tập trung tháo gỡ.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất là những nội dung rất quan trọng trong Luật Đất đai. Vì vậy tại Hội thảo này, Tổng cục mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu để trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, tăng cường quản lý Nhà nước đất đai và để các quy định của Luật đi vào cuộc sống.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 
Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ quản lý quan trọng đã được quy định trong Luật kể từ ngày có Luật Đất đai đầu tiên. Trong thời gian qua, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với sử dụng đất trong quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác; giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp hành chính với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh vẫn còn nhiều bất cập và chưa đồng bộ, thống nhất.
Mặt khác, Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, trong đó sửa đổi toàn bộ Chương IV Luật Đất đai 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, để thể chế quan điểm chỉ đạo tiếp tục đổi mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành công cụ quan trọng để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững lâu dài tại Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung.
Mục tiêu chung của việc sửa đổi lần này là nhằm thể chế Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị theo hướng tiếp tục đổi mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành công cụ quan trọng để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững và Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về định hướng sửa đổi bổ sung Luật Đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất mà dự thảo nêu ra nhằm hoàn thiện các các nội dung này.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu, đây là những ý kiến rất tâm huyết, sát với thực tế. “Tổng cục sẽ tiếp thu, nghiên cứu, rà soát để có thể đưa các nội dung này vào sửa đổi Luật Đất đai 2013” .
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn