Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 09:14 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Trung tâm.
Trong năm 2018, Trung tâm Định giá và Kiểm đinh địa chính đã bám sát và thực hiện tốt các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, qua đó đã hoàn thành và đạt được kết quả khả quan trong năm 2018 như:  thực hiện dự án “Điều tra xây dựng giá đất các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (Hợp phần I do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện); Tiếp tục triển khai xây dựng đề cương và dự toán Dự án “Điều tra xây dựng khung giá các loại đất làm căn cứ để xây dựng bảng giá đất tại các địa phương” và đã trình Bộ tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định; Năm 2018, Trung tâm được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khối lượng, chất lượng sản phẩm của 06 đề án, dự án, nhiệm vụ do các đơn vị trong và ngoài Tổng cục thực hiện. Trung tâm đã phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện dự án để tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm theo kế hoạch...

Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính.

 
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Trung tâm báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đã biểu dương những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2018 cũng như chia sẻ đối với những nỗ lực mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm đã khắc phục, cùng nhau vượt qua khó khăn trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính phải thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2019, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm tới.
Thay mặt đơn vị, Giám đốc Trung tâm Lưu Văn Thịnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019./. 
Tác giả bài viết: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn