Hà Nội thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021

Đăng lúc: Thứ năm - 17/12/2020 18:41 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu tán thành thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2021.
Theo Sở TN&MT TP. Hà Nội, năm 2021, UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 6.068,63ha. Đồng thời, thông qua danh mục 663 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021, với diện tích 1.064,58ha. 
Thành phố thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 6.068,63ha
Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2021 của HĐND thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.
Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố хеm xét vào kỳ họp giữa năm.
Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cho biết, ước đến 31/12, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 457 dự án với diện tích 638,12ha. Số dự án Sở TN&MT triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.278 dự án với diện tích 3.883,88ha. Kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố đến 31/12 là 1.735 dự án, diện tích thu hồi 4.522ha, đạt 69,5% kế hoạch năm 2020.
Các dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố dự kiến đạt 69,5%, cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2019 (67,23%). 

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn