Tổng cục Quản lý đất đai gỡ vướng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 18/03/2020 03:58 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai gỡ vướng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai gỡ vướng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Quyết định số 1762 ngày 14/7/2019 của Bộ TN&MT về việc ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đến nay, các địa phương trên cả nước đã tập trung triển khai nhưng còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Còn vướng mắc, sai sót

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, qua theo dõi và kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn trong quá trình thực hiện tại các địa phương cho thấy: Tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã nhiều địa phương còn chậm so với quy định là hoàn thành trước thời điểm 16/1/2020.
Bên cạnh đó, chất lượng bản đồ kiểm kê cấp xã còn nhiều hạn chế như: Việc rà soát đường địa giới hành chính và thể hiện lên bản đồ sử dụng điều tra kiểm kê chưa đầy đủ; việc điều tra, khoanh vẽ ngoài thực địa còn có sai sót; việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất, thể hiện mã đối tượng trên bản đồ kiểm kê còn có những sai sót…
Đặc biệt, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Phòng TN&MT cấp huyện ở một số địa phương chưa được thực hiện, chưa xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm kê đất năm 2019…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Tổng cục Quản lý đất đai có hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình này.
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MH
Theo đó, Tổng cục đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan TN&MT cấp huyện cần tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc cấp xã, các đơn vị tư vấn triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kiểm tra giám sát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã, để đảm bảo thời gian kiểm kê cấp huyện, tỉnh theo yêu cầu.
Tổng cục lưu ý, đối với việc kiểm tra, rà soát các khoanh đất, trên bản đồ kiểm kê, cần thiết phải ra ngoài thực địa đối khớp, tránh sai sót như: Khoanh thiếu, khoanh không đúng đối tượng quản lý, đối tượng sử dụng đất, không đúng loại đất đang sử dụng dụng; thể hiện mã đối tượng loại đất, đối tượng trên bản đồ kiểm kê kiểm kê chưa đúng.
Đối với các huyện xã sáp nhập theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 sẽ lập theo địa giới hành chính của huyện, xã mới; việc ký duyệt sẽ do Chủ tịch huyện, xã mới thành lập ký, đóng dấu. Trường hợp đến thời điểm báo cáo mà các huyện, xã mới vẫn chưa thực hiện xong việc sát nhập, hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 vẫn lập theo đơn vị hành chính huyện, xã cũ và do Chủ tịch huyện, xã cũ ký, đóng dấu.
Bên cạnh đó, cần thuyết minh rõ số lượng, tên đơn vị hành chính, diện tích của các huyện, xã thay đổi do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, huyện, xã trong báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019 của tỉnh, huyện, xã.
Đối với vướng mắc khi thực hiện trải màu của các khoanh đất có nhiều mục đích, xác định được diện tích của từng mục đích nhưng không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích trong khu dân cư và khu đô thị trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Tổng cục đề nghị, các địa phương thực hiện như: Đối với các khoanh đất có đất ở găn với các loại đất khác trong khu dân cư nông thôn và khu đô thị, các khoanh đất ở có vườn ao gắn liền mà xác định được diện tích của từng mục đích nhưng không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì trải màu trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của khoanh đất là màu của đất ở.
Với các trường hợp còn lại vẫn thực hiện vẫn thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 18 của Thông tư số 27/2018 của Bộ TN&MT.
Tổng cục đề nghị các Sở TN&MT trong quá trình thực hiện triển khai, nếu có vướng mắc cần sớm phản ánh về Tổng cục để hướng dẫn giải quyết kịp thời.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn