Đề xuất chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (dự án IF)

Đăng lúc: Thứ năm - 25/10/2018 15:00 - Người đăng bài viết: admin

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội thảo “Đề xuất hoàn thiện chính sách và tài liệu hướng dẫn tiêu chí, quy trình và phương pháp theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” (dự án IF). Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính chủ trì Hội thảo.
Đề xuất chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Đề xuất chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 
Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Hiển - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Phùng Văn Nghệ - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, đại diện Dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mêkông (Dự án MRLG), đại diện một số địa phương (Thái Nguyên, Vĩnh Long) và các chuyên gia, nhà khoa học.
Hội thảo đã giới thiệu khái quát kết quả theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đông thời đưa ra nội dung hướng dẫn tiêu chí, quy trình và phương pháp theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đề xuất để hoàn thiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đào Trung Chính  - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội thảo

 
Các đại biểu tham dự đã có những trao đổi, thảo luận, nêu lên những ý kiến, kinh nghiệm trong quá trình công tác và tiếp cận thực tiễn. Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, khẳng định Tổng cục Quản lý đất đai sẽ nghiên cứu tiếp thu những ý kiến để đưa vào quá trình tổng hợp, hoàn thiện các nội dung chính sách về đất đai liên quan đến quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật đất đai hiện nay./. 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn