Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 02/01/2020 04:34 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn để tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
 
          Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai tại Hội nghị
 
Tổng kết những kết quả đạt được trong năm và đề xuất nhiệm vụ cho năm bản lề 2020, chuẩn bị tiến tới tổ chức đại hội Đảng các cấp, ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng kế hoạch, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Công đoàn và Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục.
 
      Đại điện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị
 
Năm 2019, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai trên tinh thần quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đảng đặc biệt được chú trọng; là đơn vị được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là một trong những Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Chính phủ và của Bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nghiêm túc triển khai, chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, rèn luyện, phát huy. 
 
Đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai
phát biểu tại Hội nghị

    
 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để chung tay cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và phát động phong trào thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy trực thuộc cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đưa ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tập trung xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định pháp luật về đất đai, nâng cao năng lực cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, công nghệ; củng cố và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng cục tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và các nhiệm vụ đã được đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình công tác và Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tích cực tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu./. 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn