Đảng Bộ Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tổng kết công tác năm 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 06/01/2021 04:56 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đảng Bộ Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tổng kết công tác năm 2020

Đảng Bộ Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tổng kết công tác năm 2020

Năm 2020, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn để tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
 

Tổng kết những kết quả đạt được trong năm và đề xuất nhiệm vụ cho năm tiếp theo  năm 2021, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng kế hoạch, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Công đoàn và Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục. 
Đảng ủy Tổng cục đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2020 đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mọi hoạt động của Tổng cục tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Bộ và của Tổng cục. Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Tổng cục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Tổng cục và từng đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các nhiệm vụ thường xuyên của cả năm để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời; các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ rõ ràng theo đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục luôn phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Tổng cục chủ động, phối hợp lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tham mưu quản lý, điều hành hoạt động của Tổng cục và của các đơn vị, đoàn thể trực thuộc, góp phần tích cực xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh; tổ chức đảng các cấp phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Tổng cục đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học... bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra; các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong tổ chức và thực hiện chính sách pháp luật về đất đai cơ bản được xử lý kịp thời....
 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để chung tay cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn để tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
Làm tốt công tác phát triển Đảng. Đảng uỷ đã lãnh đạo Đảng bộ đoàn kết, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, mỗi đảng viên thực sự là nòng cốt huy động lực lượng cán bộ trong Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ giao với kết quả tốt nhất.
Đảng ủy thực hiện phương thức lãnh đạo tập trung dân chủ, bàn bạc trao đổi, tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Bộ, sự phối hợp của Lãnh đạo Tổng cục và của các đơn vị trực thuộc. Tổ chức giao ban kịp thời để triển khai chương trình công tác và sinh hoạt Đảng. 
Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai, đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục mong muốn toàn thể các cán bộ, Đảng viên và người lao động của Tổng cục  tiếp tục nỗ lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và các nhiệm vụ đã được đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình công tác và Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Tích cực tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu./. 
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn