Cục Đăng ký đất đai tổng kết công tác năm 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 22/12/2020 11:41 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Cục Đăng ký đất đai tổng kết công tác năm 2020

Cục Đăng ký đất đai tổng kết công tác năm 2020

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã dự tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Đăng ký đất đai. 
Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị. Trong năm 2020 về cơ bản Cục Đăng ký đất đai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm 2020 và đạt được nhiều kết quả, cụ thể như:
Về công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai.
 Về đo đạc, cấp giấy chứng nhận đất nông, lâm trường, thực hiện tổng hợp, xây dựng trình Bộ trưởng Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2015 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng (Báo cáo số 236/BC-CP ngày 19/5/2020), theo đó, tổng diện tích đất giữ lại sau rà soát, sắp xếp là 1.868.513 ha.
 Về phê duyệt phương án sử dụng đất: có 13/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất theo số liệu sau rà soát gồm Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng.
Đối với nhiệm vụ rà soát đất đai theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 cho các tổ chức không thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” (Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020). Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện nội dung đề án tại địa phương đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục nhiều văn bản chỉ đạo tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và đã được các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Kết quả tính đến nay như sau:
- 100% Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai.
- Tính đến hết tháng 8/2020 đã có 192/707 đơn vị hành chính cấp huyện đưa cơ sở dữ liệu địa chính vào vận hành, khai thác, sử dụng, đã đưa được hơn 22 triệu thửa đất và hơn 11 triệu hồ sơ địa chính dạng số vào cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý, khai thác sử dụng.
- Đã có 90 huyện thuộc 14/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, liên thông, trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên và môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.
- Một số địa phương đã bắt đầu thực hiện dịch vụ công về đất đai trên môi trường điện tử thông qua Cổng dịch vụ công cấp tỉnh như: Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Khánh Hòa, Thái Nguyên; Đến nay, đã tích hợp thành công dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đã hoàn thành việc tích hợp, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên môi trường thử nghiệm tại 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bình Định, Tây Ninh. Dự kiến trong tháng 12 triển khai thêm 7 tỉnh và chuẩn bị triển khai toàn quốc trong Quý I/2021.
Về phần mềm ứng dụng trong hệ thống thông tin đất đai: hiện nay, các phần mềm đang được các tỉnh sử dụng gồm: ViLIS (44/63 tỉnh), ELIS (13/63 tỉnh), TMV.LIS (4/63 tỉnh), DongNai.LIS (1/63 tỉnh), SouthLIS (1/63 tỉnh). Ngoài ra tại một số địa phương đang thử nghiệm phần mềm mới dựa trên nền tảng công nghệ web-base gồm: VietLIS (Bắc Ninh, Đà Nẵng), VBDLIS (thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên), VNPT-iLIS (Tây Ninh, Sơn La).
 Sau khi nghe đại diện các đơn vị trình bày báo cáo tham luận, Phó Tổng cục trưởng đã phát biểu trao đổi về các kiến nghị của Cục và chỉ đạo một số nhiệm vụ đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2021 để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tổng cục như: tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại cần phải cấp giấy chứng nhận lần đầu theo tinh thần của Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ. Thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình về tình hình thành lập và hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai; Chỉ đạo các địa phương hoàn thành dứt điểm việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, hoàn thiện phần mềm quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai, thực hiện, đôn đốc, theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế. ....góp phần vào thành tích chung của Tổng cục trong năm tới./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn