Cục Đăng ký đất đai nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 22:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Cục Đăng ký đất đai nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018

Cục Đăng ký đất đai nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Đăng ký đất đai. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục Đăng ký đất đai.
Trong những năm qua, Cục Đăng ký đất đai luôn là một trong những đơn vị có khối lượng công việc lớn gắn liền với công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Năm 2018, tập thể đơn vị Cục Đăng ký đất đai đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: chủ trì và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; Chỉ đạo đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất chưa đạt theo Nghị quyết số 30/2012/QH12 và Chỉ thị số 1474/CT-TTg (cả nước đã cấp được gần 46 triệu Giấy chứng nhận với tổng diện tích trên 23,5 triệu ha, đạt 97,2% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận); Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: đã có 54 tỉnh, thành phố thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và đi vào hoạt động; Về vận hành cơ sở dữ liệu đất đai: tính đến thời điểm hiện nay, trên cả nước có 161/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 45/63 tỉnh/thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận cho các công ty nông lâm nghiệp; Thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Phối hợp với Tổng Cục thuế thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên Môi trường tại 7 tỉnh, thành phố và một số công tác khác.

Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn tại Hội nghị 
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cục báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã biểu dương những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Cục phải thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2019, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục Đăng ký đất đai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm 2019, trong đó đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, hướng dẫn địa phương thực hiện việc đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính...
 
Thay mặt đơn vị, Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai Hoàng Ngọc Phương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Cục Đăng ký đất đai để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019./. 
Tác giả bài viết: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn