Chính phủ ban hành nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội

Đăng lúc: Thứ hai - 29/03/2021 10:17 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Chính phủ ban hành nghị định số 26/2021/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội

Chính phủ ban hành nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Theo đó, nội dung Nghị định quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Nghị quyết số 132/2014/QH14 của Quốc hội đảm bảo đầy đủ và phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của Nghị quyết. Nghị định bao gồm 5 Chương, 16 Điều, tập trung vào các nội dung: Yêu cầu trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Các trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm; Các trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm; Lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện; Trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện; Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý đối với trường hợp chấm dứt dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết; Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý đối với trường hợp tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh liên kết; Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp quân đội, công an thuộc danh mục cổ phần hóa, thoái vốn và doanh nghiệp đã thoái hết vốn nhà nước đang sử dụng đất quốc phòng, an ninh; Quản lý số tiền thu được từ việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Nội dung.
 Nghị định đã cụ thể hóa hơn trong việc áp dụng các chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào  thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh tham gia vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế./. 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn