Các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý đất đai thời gian tới

Đăng lúc: Thứ năm - 04/03/2021 23:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý đất đai thời gian tới

Các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực quản lý đất đai thời gian tới

Năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực để chủ trì, phối hợp thực hiện với việc triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành theo Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29/12/2020.
Theo kế hoạch, quý IV năm 2021 hoàn thành báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai. Quý I năm 2022 hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật để báo cáo Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ xem xét trình Quốc hội cho ý kiến vào quý IV năm 2022 và quý II năm 2023.
Bên cạnh đó, Tổng cục cũng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai. Điển hình nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Đối với nhiệm vụ này, ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 05/8/2020, Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT về kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kế hoạch năm 2021, đến  quý IV trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia và hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng. Quý I năm 2022 báo cáo Chính phủ thông qua và Báo cáo Bộ Chính trị và cơ quan có thẩm quyền. Đến quý II năm 2022 trình Quốc hội thông qua. 
Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Bộ TN&MT đã có Tờ trình số 92/TTr-BTNMT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Hiện nay, Bộ TN&MT tổng hợp, tiếp thu, giải trình, bổ sung và hoàn thiện các ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. 
Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế đang được Bộ TN&MT hoàn thiện Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Bộ TN&MT sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.         
Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các hạng mục liên quan đến kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế tại địa phương.                                                                                
 
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn