Xây dựng được một bức tranh tổng thể về đất đai để sử dụng có hiệu quả

Đăng lúc: Thứ ba - 16/07/2019 03:22 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xây dựng được một bức tranh tổng thể về đất đai để sử dụng có hiệu quả

Xây dựng được một bức tranh tổng thể về đất đai để sử dụng có hiệu quả

Đó là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào sáng 15/7/2019, tại Hà Nội.
Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cùng hơn 500 đại biểu của 63 Sở TN&MT, Chi cục Quản lý đất đai trên cả nước, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai.
 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước, là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, để đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực đất đai nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, Luật Đất đai đã quy định: định kỳ 5 năm phải kiểm kê đất đai và hàng năm phải thực hiện thống kê đất đai.
Trong lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo về vấn đề này. Bộ trưởng cho rằng, Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để các đại biểu tham dự cùng nhìn nhận, đánh giá lại những giá trị, những nguồn lực của đất đai cho giai đoạn phát triển sắp tới. Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu không thống kê, kiểm kê, đánh giá được đúng hiện trạng và nguồn lực đất đai hiện nay thì các cấp, các ngành không thể thực hiện được chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phong trên từng vùng miền của đất nước.
Quang cảnh Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
“Tôi cho rằng, việc thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 phải vẽ được một bức tranh tổng thể, toàn diện về đất đai, để từ đó Đảng, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý đưa ra những quyết sách đúng đắn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Để thực hiện tốt điều đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đặt ra các câu hỏi cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn để khi kết thúc kỳ kiểm kê lần này có những kết quả tốt nhất.
Cụ thể: Công tác thống kê, kiểm kê đất đai liệu có đánh giá được các công tác quy hoạch, kế hoạch trên thực tế có mang định hướng chính xác như ban đầu hay không? Việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch có hiệu quả như thế nào? Theo từng giai đoạn phát triển thì việc huy động, phân bổ mục đích sử dụng nguồn lực đất đai sẽ khác nhau, vậy công tác thống kê, kiểm kê đã đánh giá được việc phân bổ nguồn lực đất đai trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội… đã đúng chưa? Với những biến động của phát triển kinh tế - xã hội thì các hệ sinh thái ở đất nước ta có giữ được sự cân bằng hay không? Dưới góc độ tài nguyên và thổ nhưỡng thì chất lượng đất đai hiện nay có giữ được sự màu mỡ hay không? Công tác thống kê, kiểm kê cần đánh giá được diện tích đất đai hiện nay tăng lên hay giảm đi. Đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo ra sự xâm thực, sạt lở… thì đây là một trong những công tác quan trọng để thống kê, tính toán lại diện tích đất đai hiện nay. 
Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai phát biểu tại Hội nghị
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ngành, khối lượng công việc nhiều, sử dụng nhiều kiến thức chuyên môn, ứng dụng nhiều quy định, phương pháp và công nghệ mới. Vì vậy, tại Hội nghị này, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, hướng dẫn của Tổng cục quản lý đất đai và các ngành chuyên môn có liên quan để có thể triển khai thực hiện tốt nhất công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Bộ trưởng chỉ đạo, sau khi kết thúc hội nghị này, các đại biểu cần triển khai ngay các công việc, tham mưu lãnh đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp huyện, xã tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến khẳng định, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ bám sát Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT.
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cho rằng, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi năm 2020 nước ta tiến hành đại hội Đảng các cấp để năm 2021 tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, do đó, số liệu về kiểm kê đất dai lần này là một trong những “đầu vào” cho cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng báo cáo chính trị và đưa đất đai thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2030.

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cũng lưu ý, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm kê đất đai, lần này Bộ đã xây dựng và chuyển giao cho các địa phương phần mềm thống nhất, cùng với phần mềm đó có các công cụ trong ảnh viễn thám, bản đồ số để ứng dụng trong thực hiện, giám sát để công tác kiểm kê đạt hiệu quả cao.
Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã quán triệt Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Bộ TN&MT. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT và các bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước.
Mục đích việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm: Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; Diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học; Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; Đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.
Chỉ thị nêu rõ, thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.
Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020; Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020; Cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4/2020.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về các nội dung chủ yếu của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê dất đai chuyên đề theo Chỉ thị 15 và phương án kiểm kê đất đai của Bộ TN&MT; Hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai và được giải đáp các thắc mắc để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 được thống nhất, hiệu quả.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn