Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng lúc: Thứ tư - 08/09/2021 00:11 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BNTMT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

 

6f2ha-noi-3-1514039045402-7-13-366-652-crop-1514039052505-1514166117910.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng với các chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của toàn xã hội về các nội dung sửa đổi toàn diện, căn bản của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai nói riêng và chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối tượng truyền thông gồm: Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, người có ảnh hưởng trong xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế.... Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách, pháp luật về đất đai.

Nội dung truyền thông của Kế hoạch tập trung vào tuyên truyền kết quả tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013; các mâu thuẫn chồng chéo giữa các Luật khác với Luật Đất đai; các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các chuyên đề… Kế hoạch cũng đề ra những phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn với các hoạt động cụ thể.

Kế hoạch giao Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ trong kế hoạch này; báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện theo định kỳ.

Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn